Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Subrosa Info Szolgáltató Kft. (székhelye: 8083 Csákvár, Tompa M. u. 4., központi ügyintézés helye: 8083 Csákvár, Tompa M. u. 4., Cg. 07-09-021892, cégjegyzéket vezető Bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23823840-2-07, pénzforgalmi jelzőszám: 11736020-29905234-00000000, képviseli: Selmeci Máté ügyvezető) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.agfilter.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (a Weboldalon keresztül) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.agfilter.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni,  amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat:  8083 Csákvár, Tompa M. u. 4. Tel: 06-70-5022-930

1.6. Tárhelyszolgáltató: Epix Media s.r.o.; címe: Szlovákia, Dunaszerdahely (Dunajská Štreda) 92901, Korzo Bélu Bartóka 345/12. Email elérhetősége: info [at] epix [dot] sk

2. Regisztráció

2.1. A Weboldal jobb oldalán felül, a Bejelentkezés szövegre kattintva megjelenő oldalon az új vevők, fiók létrehozására kattintva jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menü alatti menüpontokban van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására a subrosa [at] agfilter [dot] hu e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását -  ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a magyar nyelvű használati utasítást,  kérjük mihamarabb - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, elektronikus, vagy nyomtatott formában pótoljuk. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4. A webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött, ez azért hasznos, mert következő alkalommal már elegendő a termékeket kiválasztani és kosárba tenni, nem kell újra megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

3.7. Színlelt megrendelés következménye: A Subrosa Info Szolgáltató Kft., mint Eladó, a tévesen megadott, illetőleg joggal való visszaéléssel megvalósuló webáruházon keresztüli  megrendelést jogosult rendszeréből törölni. A törlés megindításáról a megrendelőt a regisztráció során megadott elérhetőségén értesíti. Az értesítést követően az Ügyfél a megrendelést megerősítheti. Amennyiben a megerősítést Ügyfél nem küldi meg 48 órán belül, a megrendelést Eladó törli.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj az Ügyfelet terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (postára adott vagy a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.2. Bankkártyás fizetés menete: Bankkártyás fizetést a termékek kosárba helyezése után, a "Fizetési információk" között a Bankkártyás fizetés választásával tud kezdeményezni. A rendelés feladását követően rendszerünk átirányítja Önt a Bank internetes fizetőfelületére, ahol meg kell adnia bankkártyájának adatait. A fizetéshez Visa, EuroCard/MasterCard bankkártyát használhat. Az Ön kártyaadatait mi soha, semmilyen esetben nem kapjuk meg. Minden esetben csak visszaigazolást kapunk arról, hogy sikeres volt-e a kezdeményezett tranzakció vagy sem. Ha a fizetés sikeres volt, akkor kollégáink fogadják rendelését. Erről e-mail-es visszaigazolást kap. Ha nem kapna visszaigazolást 10 percen belül, ellenőrizze SPAM mappáját is, vagy érdeklődjön bankjánál! A kifizetéshez meg kell adnia bankkártyája számát, a lejárat időpontját, a bankkártya hátoldalán található ellenőrző szám utolsó 3 számjegyét. Ha kitöltött minden adatot a kifizetés a „Fizetem” gomb megnyomásával történik. Ezután a pénzintézet leellenőrzi az Ön által megadott adatokat. Ha mindent rendben talált, vásárlása összegét levonja a kártyájáról. A sikeres ill. sikertelen fizetést a rendszer kijelzi, majd felkínálja a lehetőséget a webáruházunk oldalára való visszalépésre. Továbblépés az ott felkínált linkre való kattintással történik. A bankkártyás fizetés a Bank zárt, titkosítással ellátott rendszerén keresztül történik. A Szolgáltató a Bankkal fennálló szerződése alapján kijelenti, hogy a bankkártyás fizetésre vonatkozóan vállalja a tranzakciók titkos és biztonságos lebonyolítását. E szerződés alapján a vevő bankkártya- és bankszámlaadataihoz a rendszer működéséből következően sem a Szolgáltató, sem más, harmadik személy nem fér hozzá. A webáruházunkban való bankkártyás vásárlásra a Bank kártyás vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételei érvényesek. A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Bank végzi és biztosítja. A tranzakció végeredményéről pedig a Szolgáltató a Banktól kap tájékoztatást. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Bank, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint használni. A Bank jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Szolgáltató a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a Bank tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bank által csalárdnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az Ügyféltől követelje, azt vele szemben érvényesítse. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen.

4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat,  még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

4.5. A megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén: 8083 Csákvár, Tompa M. u. 4.; hétfőtől péntekig 9.00 és 12.00 óra között) A személyes átvétellel rendelt terméket az értesítés kiküldését követő 14 munkanapig tudjuk tartani - amennyiben a vevő nem jelzi későbbi átvételi szándékát, a megrendelést töröljük!

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indokolás nélkül megteheti. Elállásra a rendelés leadása és a termék átvétele közötti időszakban is lehetősége van Ügyfélnek. Ennek módjáról a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldenie, azonban a termék visszajuttatásáról is mihamarabb, legkésőbb az elállásról szóló nyilatkozat megküldését követő 14 napon belül gondoskodnia kell. A terméket a Szolgáltató címére kell visszajuttatni, lehetőleg az eredeti csomagolásban. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés esetén Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kára megtérítését. Az elállás a webáruházban feltüntetett e-mailcímre történő nyilatkozattal, mint elállási nyilatkozat mintával gyakorolható. A nyilatkozatnak tartalamznia kell a megrendelés számát és a "megrendeléstől elállok" nyilatkozatot. Elállásra vonatkozó nyilatkozat más módon is gyakorolható, mely alkalmas arra, hogy a megrendelés és a megrendelő beazonosítható, valamint a nyilatkozatból egyértelművé válik az elállás. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, így a termék és a postaköltség díját is visszakapja, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, a Szolgáltató székhelyén történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tehát nem érvényes rá a 14 napon belüli elállási jog.

5.2. A Subrosa Info Szolgáltató Kft utánvétes postai csomagokat nem tud fogadni. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Subrosa Info Szolgáltató Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat és a vásárláskor meghatározott postaköltséget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállási nyilatkozat megküldését követő 14 napon belül visszautalja a vásárló részére. Ha a fogyasztó a vásárlás során a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Subrosa Info Kft nem köteles megtéríteni.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V.  törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. A kellékszavatosságra a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet szabályai vonatkoznak, az alábbiak szerint:

6.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Subrosa Info Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Subrosa Info Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.1.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés (megrendelés teljesítése) alapján a Subrosa Info Kft jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kérheti a termék újra kicserélését vagy a vásárolt termék vásárláskori árának visszatérítését.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Egyebek

7.1. A www.agfilter.hu áruház, információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

7.4 A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Adatfeldolgozó: AGfilter s.r.o., cím: P.J. Šafárika 373/2 927 01, Šaľa SLOVAKIA; Nyilvántartási száma: IČO: 36 761 800, IČ DPH: SK2022354268)

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már leadott rendelést nem érinti, kivéve, ha a módosítás az Ügyfél számára kedvezőbb feltételt állapít meg. Egyéb esetben a megrendelés megküldésekor közzétett ÁSZF szerint járnak el Felek.

7.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság/Törvényszék döntését kezdeményezik. A Subrosa Info Kft ügyfélbarát módon intézi a vitás ügyeket, magatartási kódexhez nem csatlakozott.

8. cikk – SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

8.1. A szerződő felek megállapodtak, hogy a megrendelés rendes intézése és kézbesítése céljából, a vevő, abban az esetben, ha természetes személy, köteles megrendelésében közölni az eladóval a vezeték- és utónevét, állandó lakcímét, postai irányítószámmal együtt, telefonszámát és e-mail címét.

8.2. A szerződő felek megállapodtak, hogy a megrendelés rendes intézése és kézbesítése céljából, a vevő, abban az esetben, ha jogi személy, köteles megrendelésében közölni az eladóval a cégnevét, székhelyének címét postai irányítószámmal együtt, stat. számát, adószámát, közösségi adószámát (ha van neki), telefonszámát és e-mail címét.

8.3. Az internetes áruházba regisztrált vevő, az általa megadott személyes adatait bármikor ellenőrizheti és módosíthatja, valamint regisztrációját is bármikor megszüntetheti, az elektronikus áruház internetes oldalára történő bejelentkezés után, a Profil menüpontban.

8.4. Az eladó ezennel tájékoztatja a vevőt, hogy az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (továbbikaban csak „Rendelet“) 6. cikk 1. bek. b) pontja értelmében, az eladó, az információs rendszer üzemeltetőjeként az adásvételi szerződéskötés folyamatában a vevő személyes adatait, az ő, mint érintett személy jóváhagyása nélkül kezeli, mivel a vevő személyes adatainak kezelése a vevővel való szerződéskötés előtti viszonyok keretében történik, és a vevő személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlenül szükséges az adásvételi szerződésből eredő teljesítéshez, mely szerződésben a vevő az egyik szerződő fél.

8.5. A Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja értelmében az eladó a megrendelt áru, ill. szolgáltatás vevőnek történő kézbesítése után, a vevő jogos érdek alapján, a vevő személyes adatait közvetlen marketing célokra is feldolgozhatja, és a vevő e-mail címére információkat küldhet az új termékekről, kedvezményekről és akciókról, a kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

8.6. Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a vevő személyes adatait a SZK érvényes jogszabályaival összhangban kezeli.

8.7. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. cikk 1. bek. a) pontjával és b) pontjával összhangban, a vevő személyes adatait kizárólag a jelen üzleti és reklamációs feltételekben meghatározott célokra gyűjti be.

8.8. Az eladó kijelenti, hogy a jelen üzleti és reklamációs feltételekben meghatározott célokon kívüli más célokra a személyes adatokat mindig külön gyűjti be, a megfelelő jogalap alapján, és egyben biztosítja, hogy ezek a személyes adatok kizárólag a begyűjtési célnak megfelelő módszerrel kerülnek feldolgozásra és felhasználásra, és azokat nem egyesíti más célokra vagy a vételi szerződés teljesítésének céljaira begyűjtött adatokkal.

8.9. A vevőt a megrendelés elküldése előtt felszólítják, hogy a megfelelő mező bejelölésével a megrendelés elküldése előtt igazolja, hogy az eladó megfelelő, elegendő, érthető és egyértelmű módon közölte vele az alábbi adatokat:

a) a jelen üzleti és reklamációs feltételek 1. cikkében meghatározott azonosító adatait, melyek igazolják a vevő személyazonosságát,
b) az eladó, ill. az eladó felelős személyének kapcsolattartási adatait,
c) a személyes adatok feldolgozásának célját, ami az adásvételi szerződés megkötése az eladó és a vevő között és a személyes adatok feldolgozásának jogalapját,
d) hogy az adásvételi szerződés megkötésének, és a megrendelés rendes intézésének és kézbesítésének céljából a kért személyes adatokat a vevő köteles rendelkezésre bocsájtani,
e) ha a feldolgozás a 6. cikk 1. bek. f) pontján alapul, hogy az eladó jogos érdekét a közvetlene marketing jelenti,
f) a harmadik fél azonosító adatait, tehát annak a cégnek az adatait, mely a megrendelt árut a vevőnek kézbesíti, ill. más címzettek vagy címzett kategóriák azonosító adatait, ha vannak ilyenek,
g) a személyes adatok tárolási idejét, ill. a határidő meghatározásának kritériumait,

8.10. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölccsel összhangban kezeli, és olyan módon jár el, hogy az ne legyen ellentétes a Rendelettel és más általánosan kötelező érvényű jogszabállyal, és azokat nem is kerüli meg.

8.11. Az eladó a Rendelettel összhangban a vevőnek az alábbi információkat nyújtja:

a) az eladó személyét és kapcsolattartó adatait, és szükséges esetben az eladó képviselőjének adatait,
b) az esetleges felelős személy kapcsolattartási adatait,
c) a személyes adatok feldolgozásának célját, valamint a feldolgozás jogalapját,
d) ha a feldolgozás a 6. cikk 1. bek. f) pontján alapul, az eladó vagy harmadik fél jogos érdekeit,
e) a címzettek körét, vagy címzett kategóriákat, ha vannak ilyenek,
f) szükséges esetben arra vonatkozó információkat, hogy az eladó a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekbe történő átvitelét tervezi,
g) a személyes adatok tárolási idejét, ill. a határidő meghatározásának kritériumait,
h) a hozzáférési jogról szóló információkat, mely szerint a vevő kérheti az eladótól a személyes adataihoz való hozzáférést, információkat a helyesbítési vagy törlési jogról a feldolgozás korlátozásának jogáról valamint a feldolgozás megtiltásának jogáról, illetve az adatok hordozhatóságának jogáról,
i) a felügyeleti hatósághoz történő panasztételi jogról,
j) arra vonatkozó információkat, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény-e, vagy olyan követelmény, mely a szerződés megkötéséhez szükséges, valamint arról, hogy a vevő köteles-e megadni a személyes adatokat, illetve mik a következményei, ha a kért személyes adatait nem adja meg,
k) az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, létezéséről szóló információk;
A vevő jogosult az eladó által feldolgozott személyes adatainak másolatát kérni az eladótól, és azokkal kapcsolatos minden fentebb feltüntetett információra. Minden további másolat kérése esetében, az eladó kérheti a másolat elkészítésének adminisztratív költségeit a vevőtől.

8.12. Ha a vevő írásban vagy elektronikus formában érvényesíti a 8.11. pont szerinti jogát, és a kérelme tartalmából kitűnik, hogy a 8.11. pont szerinti jogával kíván élni, a kérelmét a jelen Rendelet szerint beadott kérelemnek tekintik.

8.13. A vevő jogosult az eladónak megtiltani a személyes adatainak feldolgozását, melyekkel kapcsolatban feltételezi, hogy azok kötvetlen marketing céljából kerülnek feldolgozásra, beleértve a profilalkotást is, a közvetlen marketinggel összefüggő terjedelemben. Ha a vevő elutasítja az adatok ilyen feldolgozását, az eladó befejezi a személyes adatainak közvetlen marketing céljaira történő feldolgozását, az eladó általi elutasítás napjától kezdődően, és az érintett vevő személyes adatait tovább már ilyen célokra nem dolgozzák fel és nem dolgozhatják fel.

8.14. Ha a vevőben felmerül annak gyanúja, hogy a személyes adatait jogosulatlanul kezelik, panaszt tehet a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalában. Ha a vevő nem jogképes teljes mértékben, a jogait törvényes képviselő is érvényesítheti.

8.15. Az eladó megfelelő intézkedéseket hoz, hogy a 8.11. pontban feltüntetett információkat tömör, áttekinthető, érthető és könnyen elérhető formában, egyértelműen és egyszerűen megfogalmazva adja át a vevőnek. Az eladó az információkat elektronikus formában, vagy a Rendelettel összhangban más eszközök segítségével adja át, a vevővel történő megállapodás alapján.

8.16. A vevő kérelme alapján hozott intézkedésekkel kapcsolatos információkat az eladó haladéktalanul közli a vevővel, minden esetben a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül.

8.17. Az eladó ezennel közli a vevővel, hogy a megkötött szerződés teljesítésének jogcímén, a személyes adatok feldolgozásánál feltételezik, hogy a vevő személyes adatait az adatvédelmi szabályzatban feltüntetett harmadik feleknek is átadják ill. rendelkezésükre bocsájtják. 

 

Csákvár, 2019. július 21.
Subrosa Info Szolgáltató Kft.