Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Rendeletének 13. cikke értelmében, az alábbi információkat közöljük.

KI AZ ÜZEMELTETŐ

Az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározó Üzemeltető, az AG Filter Magyarország Áruház 8083 Csákvár, Pf. 19 MAGYARORSZÁG.

Kereshet minket telefonon, az alábbi telefonszámon +36 70 502 2930, vagy e-mailben subrosa [at] agfilter [dot] hu.

Tárhelyszolgáltató: Epix Media s.r.o.; címe: Szlovákia, Dunaszerdahely (Dunajská Štreda) 92901, Korzo Bélu Bartóka 345/12. Email elérhetősége: info [at] epix [dot] sk

 

A SZEMÉLYES ADATOK TERJEDELME

Minimálisra csökkentjük az általunk feldolgozott személyes adatok körét, hogy azok elegendőek legyenek a tőlünk elvárt szolgáltatások minőségi teljesítésére, hogy teljesíthessük törvényi kötelességeinket, és védhessük jogos érdekeinket. Feldolgozásra kerülnek ügyfeleink és lehetséges ügyfeleink személyes adatai, akik ehhez jóváhagyásukat adták. A személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Alapvető adatok, mint vezeték- és utónév, lakcím, esetleg stat. szám, ha Ön vállalkozó-természetes személy (magánvállalkozó).
 • Kapcsolattartási adatok, mint e-mail cím, telefonszám, vagy kapcsolattartási cím.
 • A termékeink és szolgáltatásaink felhasználásáról szóló információk, olyan termékekkel kapcsolatban, melyeket Ön már megvásárolt, vagy megvásárolni készül. E-shop, hírlevél és hasonló szolgáltatások felhasználásáról szóló információk.
 • E-mail és chat kommunikáció rögzítései, telefonbeszélgetések és egyéb más elektronikus vagy írásos formában megvalósuló kommunikáció rögzített felvételei.
 • Tranzakció adatok, elsősorban az Ön által megvalósított kifizetésekről és fizetési módszerekről.
 • Helymeghatározási adatok, a számítógépek vagy mobil alkalmazások webes böngészőinek földrajzi adatai. Ezek az adatok a legközelebbi bolt vagy szerviz ajánlására szolgálhatnak.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Személyes adatait elsősorban a termékeinek és szolgáltatásaink beszállítására vonatkozó adásvételi szerződések megkötése céljából dolgozzuk fel. Ez a tevékenység elsősorban az alábbiakat foglalja magában, megrendelések fogadása és feldolgozása, számlák és adóügyi bizonylatok kiállítása, kifizetések nyilvántartása, az áru elküldése a kijelölt e-mail címre, stb.

A törvény által meghatározott összes kötelesség rendes teljesítése érdekében, személyes adatait feldolgozzuk a könyvvitel, az iratkezelés, reklamációk és panaszok intézésének céljaira is. Bizonyos esetekben személyes adatainak feldolgozása szükséges bírósági perek és bíróságon kívüli követelésbehajtások céljaira is.

Személyes adatai feldolgozásra kerülnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló, közvetlen marketing keretében megvalósuló tájékoztatás céljaira is.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Személyes adatait a törvénnyel összhangban, csak a jogalap alapján dolgozzuk fel, az alábbi esetekben:

 • A személyes adatok feldolgozása elengedhetetlenül szükséges a szerződés (pl. adásvételi szerződés) teljesítéséhez, és Ön az egyik szerződő fél, vagy Ön felkért minket bizonyos intézkedések végrehajtására a szerződéskötés előtt (például e-shop regisztráció)
 • Vagy a személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlenül szükséges jogos érdekünkhöz, ami elsősorban a termékeink és szolgáltatásaink kínálata és értékesítése az ügyfeleink számára
 • Vagy Ön jóváhagyását adta egy vagy több célra. Ezek elsősorban a termékek, szolgáltatások kínálatával kapcsolatos tevékenységek, vagy a kínálatunk Önök elvárásaihoz történő igazítása céljából történik a feldolgozás.

A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A személyes adatok a feldolgozás során az alábbi címzett kategóriáknak kerülhetnek átadásra:

 • Futár- és szállítócégek
 • Slovenská pošta, a.s., székhelye Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, stat. száma: 36 631 124, bejegyezve a Pozsony (Bratislava) I Járási Bíróság cégjegyzékében, Alosztály: Sa, cégjegyzékszám: 803/S.
 • Slovak Parcel Service s.r.o. székhelye Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, stat. száma: 31 329 217 bejegyezve a Pozsony (Bratislava) I Járási Bíróság cégjegyzékében, Alosztály: Sro, cégjegyzékszám: 3215/B.
 • GLS
 • Geis Parcel SK s.r.o. székhelye Trňanská 6, 960 01  Zvolen, stat. száma: 46 489 592 bejegyezve a Besztercebányai (Banská Bystrica) Járási Bíróság cégjegyzékében, Alosztály: Sro, cégjegyzékszám: 21503/S.
 • Marketing ügynökségek és call centerek
 • IT szolgáltatók
 • Ügyvédi és jogi irodák
 • Szakértők és bírósági szakértők
 • Inkasszó cégek és végrehajtók
 • Bíróságok és büntetőeljárásban tevékenykedő hatóságok
 • Könyvelőirodák, könyvvizsgálók és adótanácsadók

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE.

 • Az érintett személy jóváhagyása esetében, a személyes adatait addig kezeljük, amíg a jóváhagyását vissza nem vonja, legfeljebb azonban a jóváhagyástól számított 24 hónapig.
 • Jogos érdek esetében, a személyes adatait, ha annak feldolgozása ellen Ön nem tiltakozik, egészen a megvásárolt termék vagy szolgáltatás életciklusa szempontjából indokolt ideig kezeljük, hogy Önnek további kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat tudjunk kínálni.
 • Szerződésteljesítés esetében a személyes adatait a szerződéses viszony fennállási idejéig kezeljük, beleértve a garanciát és a reklamációs feltételeket is.
 • Törvényi kötelesség teljesítése esetében, a személyes adatait a törvény által meghatározott ideig kezeljük. A számviteli törvény, az ÁFA-törvény, stb. esetében ez a határidő 10 év is lehet.

 

ÖN, MINT ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Személyes adatainak feldolgozása során készen állunk a jogainak végrehajtására.

 • Jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, jogában áll tudni, hogy azok milyen célból kerülnek feldolgozásra, kik a személyes adatok címzettjei, mennyi a feldolgozási idő.
 • Jogosult a helyreigazításra, amennyiben a személyes adatai nem helyesek, vagy azokban változás történt, lépjen velünk kapcsolatba, és mi kijavítjuk azokat.
 • Jogosult a személyes adatok törlésére, ha azok nem helyesek, vagy azokat törvényellenes módon kezelik.
 • Ha személyes adatai jóváhagyás alapján kerülnek feldolgozásra, Ön jogosult a jóváhagyást bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez hatással lenne a visszavonás előtt megadott jóváhagyáson alapuló feldolgozás törvényességére.
 • Jogosult a feldolgozás korlátozására, ha Ön kéri, a személyes adatait csak a legszükségesebb törvényi célokra dolgozzuk fel, vagy egyáltalán nem dolgozzuk fel.
 • Jogosult elutasítani az automatizált egyedi döntéshozatalt, ha megállapítja, vagy úgy gondolja, hogy ez a feldolgozás törvénytelen, vagy a jogaival ellentétes.  
 • Jogosult az adatok hordozhatóságára, ha szeretné adatait más üzemeltetőhöz átvinni, a megfelelő formátumban adjuk ki azokat, ha ennek semmilyen technikai vagy törvényi akadálya nincs.

áA fentiekhez hasonlóan jogosult panaszt tenni a tárhelyszolgáltató felügyeleti hatóságahoz, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához, székhelye Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, stat. száma: 36 064 220, tel. sz.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

HOL ÉS HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI JOGAIT

Jogait az alábbi telefonszámon +36 70 502 2930 vagy  e-mailben subrosa [at] agfilter [dot] hu érvényesítheti.

Kérésére díjmentesen, 30 napon belül válaszolunk. A kérelmek bonyolultsága vagy nagyobb mennyisége esetében, ezt a határidőt további 60 nappal meghosszabbíthatjuk. Ha ez bekövetkezne, erről és ennek okairól tájékoztatjuk Önt.  

KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK

Forduljon hozzánk telefonon az alábbi számon +36 70 502 2930 vagy e-mailben subrosa [at] agfilter [dot] hu.